Home

LS Blogs - Blog Directory and Search Engine for the blogging communityhttp://www.curacao-law.com

Attorney / Lawyer Karel Frielink discusses legal issues relating to Aruba and the Netherlands Antilles (Curacao, Bonaire, St. Maarten, Saba and St. Eustatia).
thumbnail image of Karel's Legal Blog

Is your blog or blog related resource suitable for this category? If it is, you can use the link below to submit it into the blog directory at LS Blogs.
Submission is free!

Add your Url
Please ensure you submit to the correct categories only.
Please choose carefully!

Latest retrieved post...


De Hoge Raad mag zich erover uitlaten Eerst een stukje Nederlands recht. Een commanditaire vennootschap (CV) is een contractuele rechtsbetrekking tussen twee of meer (rechts)personen tot uitoefening van een bedrijf onder gemeenschappelijke naam, waarbij op basis van inbreng vermogensrechtelijk voordeel wordt nagestreefd. De CV (met meerdere beherende vennoten) is dan ook een bijzondere vorm van de vennootschap onder fi

more posts from this blog...

'
NEW! Blog info tool from LS Blogs
  • Check who is linking to you
  • Check traffic rank
  • See who has blogged about you.
  • Try it now LS Blogs bloginfo tool


Download the LS Blogs toolbar, its free!